Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

            Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w OK System Polska S.A. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

            Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i abyśmy mogli to wykazać.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest OK System Polska S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS: 0000402558,  (dalej także jako: „Administrator”).

II. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)    realizacji programu MULTIPAKIET, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;

b)   prowadzenia rachunkowości Administratora;

c)    dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przystąpienia i realizacji programu MULTIPAKIET.

d)   realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

e)    udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy, telefonicznie oraz pocztą tradycyjną.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f)     przesyłania treści marketingowych.

W zakresie przesyłania treści marketingowych na Twoje życzenie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

g)    rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

III. JAKA JEST  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

a)     zgoda, w przypadku Użytkowników korzystających z programu MULTIPAKIET, 

b)     prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na:

      i.     zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z Klientem/Kontrahentem;

      ii.     obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zapytania;

      iii.     stosowaniu marketingu bezpośredniego;

      iv.     dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

c)     wykonanie obowiązku prawnego polegającego na:

      i.     prowadzeniu rachunkowości Administratora;

      ii.     konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

IV. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do:
  1. Żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także prawo do ich przenoszenia,
  2. Żądania otrzymania informacji jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane, w tym: w jakim celu są przetwarzane, kategorie danych, jakie są przetwarzane, okres przechowywania, z jakiego źródła pochodzą, zakresie i w jaki sposób są przetwarzane, a także jakim podmiotom są udostępniane, 
  3. Wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, 
  4. Cofnięcia zgody, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 2. Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 3. Wnioski dotyczące realizacji praw wymienionych w ust. 1 powyżej prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: bok@oksystem.pl

V. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

 1. Do danych osobowych, które zbieramy mają bezpośredni dostęp nasi upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również innym odbiorcom, tj. podmiotom z nami współpracującymi, podmiotom wspierającym nas w codziennej działalności, świadczącym usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne.
 2. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. 

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  1. W przypadku Użytkowników, przez okres niezbędny do realizacji programu MULTIPAKIET oraz do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, 
  2. W przypadku osób kontaktowych ze strony Klientów/Kontrahentów przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. 
  3. W przypadku skorzystania z Formularza kontaktowego lub wysłania zapytania do naszego BOK przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania. 
  4. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania treści marketingowych  - do  momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych, następnie później jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką przez okres wskazany przepisami prawa dot. przedawnienia roszczeń. 
  5. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych - dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych

VII. POLITYKA COOKIES

Nasza strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Po co pliki cookies?

Dla Twojej wygody Serwis oksystem.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jakie cookies stosuje OK System?

Serwis oksystem.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny oksystem.pl

- cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

Jak zwiększyć poziom ochrony?

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienić ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

a.     Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

                     I.        Usuwanie plików cookie

                     II.        Domyślne blokowanie plików cookie

                     III.        Domyślne zezwalanie na pliki cookie

                     IV.        Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

                     V.        Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

b.     Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

c.      Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

d.     Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

e.     Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

VIII. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na nasz adres poczty elektronicznej: bok@oksystem.pl

IX. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub w sytuacji podjęcia przez nas decyzji dot. zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych . 
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data:     01.11.2018 

NOWE
PRODUKTY