Innowacyjna gospodarka

Zapytania ofertowe

 

Śląsk

1 wrzesień 2009

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie i dostawę Terminali i Terminali Mini (ok. 18 szt. Terminali i ok. 36 szt. Terminali Mini)" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 września 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

4 listopad 2009

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie modułu systemu OK (zakup majątkowych praw autorskich) dla regionu śląskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 25 listopada 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

1 grudzień 2009

Ogłaszamy przetarg na "Testowanie poprawności działania systemu i poszczególnych jego modułów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 grudnia 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

4 styczeń 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalację wraz z pełną konfiguracją oprogramowania, łącznie z wprowadzeniem niezbędnych danych dla województwa śląskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 25 stycznia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

14 styczeń 2010

Ogłaszamy przetarg na "Testy integracji z systemami zewnętrznymi w tym systemami informatycznymi Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 4 lutego 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

26 styczeń 2010

Ogłaszamy przetarg na "Zakup sterowników i narzędzi programistycznych wraz z dokumentacją (know-how) i prawami do ich wykorzystania (licencje), w szczególności SDK do czytników odcisków palców, kart i do algorytmów ekstrakcji i porównania odcisków palców" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 16 lutego 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

Małopolska

10 marzec 2010

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie modułu systemu OK (zakupu majątkowych praw autorskich) dla regionu małopolskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 24 marca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

30 marzec 2010

Ogłaszamy przetarg na "Zakup terminala małego – 62 szt., zakup terminala dużego – 5 szt." w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 13 kwietnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

12 lipiec 2010

Ogłaszamy przetarg na "Zakup sterowników i narzędzi programistycznych wraz z dokumentacją (know-how) i prawami do ich wykorzystania (licencje), w szczególności SDK do czytników odcisków palców, kart i do algorytmów ekstrakcji i porównania odcisków palców" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 26 lipca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

1 wrzesień 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalację wraz z pełną konfiguracją oprogramowania, łącznie z wprowadzeniem niezbędnych danych dla województwa małopolskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 15 września 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

6 wrzesień 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalację oprogramowania Terminali, integrację z oprogramowaniem centralnym i systemami informatycznymi Partnerów, testy poprawności działania oprogramowania i testy poprawności integracji z systemami informatycznymi Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 20 września 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

3 grudzień 2010

Ogłaszamy przetarg na "Testy integracji z systemami zewnętrznymi, w tym systemami informatycznymi Partnerów." w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 17 grudnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

Mazowsze

2 lutego 2009

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie systemu" obejmujący następujące etapy:

1. Przygotowanie założeń technologicznych projektu wykonawczego systemu OK i relacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu

2. Opracowanie spójnej koncepcji graficznej i projektu graficznego interfejsu

3. Przygotowanie kompletnej specyfikacji technicznej funkcji i algorytmów systemu OK

4. Wykonanie projektu informatycznego systemu na podstawie specyfikacji

5. Wykonanie rdzenia systemu

6. Wykonanie modułu administracyjnego

7. Integracja z systemami zewnętrznymi, w tym systemami informatycznymi Partnerów

8. Zaimplementowanie grafiki interfejsu

oraz testy:

1. Testowanie poprawności działania mechanizmów systemu i poszczególnych jego modułów

2. Testowanie i poprawki grafiki systemu

w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem maciej.klosowski@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: maciej.klosowski@oksystem.pl  

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

9 lutego 2009

Ogłaszamy przetarg na "Zakup terminala dużego i zakup termianala małego"w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem maciej.klosowski@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 2 marca 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: maciej.klosowski@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

 

6 marca 2009

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie (zakup majątkowych praw autorskich) modułu systemu do obsługi terminali ROBI i modułu terminala ROBI do instalacji na terminalach ROBI i w systemach informatycznych Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem maciej.klosowski@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 27 marca 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: maciej.klosowski@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

 

24 lipca 2009

Ogłaszamy przetarg na "Zakup serwera wieloprocesowego z procesorami wielordzeniowymi" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem maciej.klosowski@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: maciej.klosowski@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

 

10 sierpnia 2009

Ogłaszamy przetarg na "Zakup sterowników i narzędzi programistycznych wraz z dokumentacją (know-how) i prawami do ich wykorzystania (licencje), w szczególności SDK do czytników, odcisków palców, kart i do algorytmów ekstrakcji i porównania odcisków palców" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem maciej.klosowski@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 31 sierpnia 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: maciej.klosowski@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

 

14 września 2009

Ogłaszamy przetarg na "Testy integracji z systemami zewnętrznymi w tym systemami informatycznymi Parnterów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresem maciej.klosowski@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 5 października 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: maciej.klosowski@oksystem.pl

Załączniki: zapytanie ofertowe

Zapraszamy do współpracy.

Pomorze

5 marca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie modułu systemu OK (zakupu majątkowych praw autorskich) dla regionu pomorskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 26 marca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

19 marca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Testowanie poprawności działania systemu i poszczególnych jego modułów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 9 kwietnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

24 marca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Zakup terminala małego i zakup terminala dużego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 14 kwietnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

2 sierpnia 2010

Ogłaszamy przetarg na "Zakup sterowników i narzędzi programistycznych wraz z dokumentacją (know-how) i prawami do ich wykorzystania (licencje) w szczególności SDK do czytników odcisków palców, kart i do algorytmów ekstrakcji i porównania odcisków palców" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 23 sierpnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

3 września 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalacja wraz z pełną konfiguracją oprogramowania, łącznie z wprowadzeniem niezbędnych danych dla województwa pomorskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 24 września 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

10 września 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalacja oprogramowania Terminali, integracja z oprogramowaniem centralnym i systemami informatycznymi Partnerów, testy poprawności działania oprogramowania, testy poprawności integracji z systemami Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 1 października 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

1 grudnia 2010

Ogłaszamy przetarg na "Testy integracji  z systemami zewnętrznymi w tym systemami informatycznymi Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 grudnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

Dolny Śląsk

7 grudnia 2009

Ogłaszamy przetarg na "Zakup terminala dużego - 12 sztuk " w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

7 grudnia 2009

Ogłaszamy przetarg na "Zakup terminala małego - 30 sztuk" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

4 stycznia 2010

Ogłaszamy przetarg na "Wykonanie modułu systemu OK (zakup majątkowych praw autorskich) dla regionu dolnośląskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 25 stycznia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

1 lutego 2010

Ogłaszamy przetarg na "Testowanie poprawności działania systemu i poszczególnych jego modułów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2009.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

1 marca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Zakup sterowników i narzędzi programistycznych wraz z dokumentacją (know-how) i prawami do ich wykorzystania (licencje), w szczególności SDK do czytników odcisków palców, kart i do algorytmów ekstrakcji i porównania odcisków palców" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 marca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

1 marca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalacja oprogramowania Terminali, integracja z oprogramowaniem centralnym i systemami informatycznymi Partnerów, testy poprawności działania oprogramowania i testy poprawności integracji z systemami Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 marca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

1 marca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalacja wraz z pełną konfiguracją oprogramowania łącznie z wprowadzeniem niezbędnych danych dla województwa dolnośląskiego" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 marca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

1 kwietnia 2010

Ogłaszamy przetarg na "Testy integracji z systemami zewnętrznymi w tym systemami informatycznymi Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 kwietnia 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 

1 czerwca 2010

Ogłaszamy przetarg na "Instalacja oprogramowania termianali, integracja z oprogramowaniem centralnym i systemami informatycznymi Partnerów, testy poprawności działania oprogramowania i testy poprawności integracji z systemami Partnerów" w ramach projektu „Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegrowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W celu uzyskania formularza zgłoszeniowego, firmy zainteresowane przetargiem, proszone są o kontakt drogą mailową pod adresemkrzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl Termin składania ofert upływa z dniem 22 czerwca 2010.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem: krzysztof.kolodziejczyk@oksystem.pl 

Załączniki: zapytanie ofertowe 

Zapraszamy do współpracy.

 


NOWE
PRODUKTY